Sikkerhet og turvett

Ha en trygg tur!

Ferdsel i arktiske strøk krever fokus på sikkerhet. Vi har sporings- og varslingssystemer i alle båter. Tilpass turer etter forholdene, vis hensyn til naturen og behandle omgivelsene med respekt.

Sikker ferdsel på hav og fjell

Godt tur- og fjellvett handler ikke bare om hva du skal og ikke skal, men om å ha et bevisst forhold til valgene du tar før, under og etter tur. Været kan skifte svært raskt i Nord-Norge, og du bør være forberedt for dette når man skal ferdes i fjellet.

Mange av forholdsreglene du bør ta om sommeren, gjelder også for vinterstid, bare i enda større grad. Når det er kaldt er det enda viktigere at du kler deg i lag med ull, ikke blir våt, og har vindtette ytterklær.

Mann styrer båt på havet og smiler. Foto.
Sikker ferdsel til sjøs
Det er viktig at du som er gjest hos oss overholder både sjøvettreglene og sjøveisreglene. Vær og vind skal alltid sjekkes før du legger ut på havet. Husk redningsvest – den skal alltid være på så lenge du er i båten! Ha alltid med deg nødvendig utstyr, som mat og drikke og klær etter været. Alkohol og båt hører ikke sammen. Kunnskap og god planlegging sikrer en fin og trygg tur.
Les mer på redningsselskapet.no
Båt ligger fortøyd ved kai i Nuvsvåg på rolig vann. Foto.
Sikkerhet om bord
Du må ta en sikkerhetsjekk i Gofish-appen før du kan legge fra kai. Følgende punkter inngår i sikkerhetssjekken:

– Drivstoffnivå
– Finnes det dregg ombord?
– Har alle på seg redningsvest?
– Er mobilene oppladet?
– Har Båtleder sjekket været?

Via vårt sporingssystem ser vi til enhver tid hvor båten er på havet. Vi har lagt en sperringslinje i Gofish-appen, slik at du vet hvor langt båten kan dra uten å risikere tom drivstofftank. Det er viktig for både oss og din trygghet at sperrene overholdes!
Les mer på gofish.no

Gjør deg klar for din neste tur