Startside
 Engelske sider Tyske sider

    Hei! For bookinger av hytter og båter i September 2019, gir vi 30 % rabatt!
                                                           
              
                                                                           
                               
                             
 
LightWeb


 
 
 
Leiebetingelser for fiskeferie m/båt.


1. Bestilling av hytter/båter
Bestillingen er bindende for begge parter i det bestillingen er foretatt.

2. Leietakers ansvar
Leietaker plikter å erstatte eventuelle skader som forvoldes på eiendom, hytte med inventar, båter,motorer,redskap m.m.og har et tilsvarende ansvar for slike skader forvoldt av personer som deltar i leien eller som leietaker på annen måte gir adgang til eiendommen. Verten kan kreve et depositum ved ankomst pålydende kr.1600,- (200Euro) for hytten og båt1 - pr båt utover dette kan det avkreves  depositum på kr.800,-(100Euro). Når kunden returnerer båten og hytta uten skade etc. vil han få  tilbakebetalt depositumet ved avreise.

 
Leiebetingelser for båter
Båtene leies bare ut til personer over 18 år.
Leietaker kan ikke overlate båten til andre enn den /de som har underskrevet  leieavtalen. Leietaker /båtens mobiltelefon må alltid befinne seg i båten når den er i bruk. Det er påbudt med rednings/flytevest om bord (1 stk til hver person) Båten må bare brukes innenfor det angitte området for denne type båt. Leietaker har fått innføring i bruk og manøvering av båten. Leietaker er selv ansvarlig for å påse at det til en hver tid er nok drivstoff i båten. Da våre båtmotorer drives av bensin, er all bruk av fyrstikker eller åpen ild ombord i båtene forbudt. Bensintankene skal være fylt opp når båtene overleveres utleier. Båt og utrustning skal tilbakeleveres i rengjort stand. Båtens regler som er slått opp om bord skal følges. Det skal holdes en minsteavstand på 200 meter til laksegarn og fiskebåter. Leietaker plikter å holde seg informert om været. Avfall,papir,plast m.m. skal taes til land og kastes i egnede dunker Når fisken sløyes til havs skal fiskeavfallet kastes på havet. Når fisken sløyes på land skal fiskeavfallet taes vare på og kastes på anvist plass. Det er forbudt å føre båten i alkoholpåvirket tilstand.
Ved skade eller tap av båt eller utrustning, er leietaker ansvarlig for egenandelen. Ved feil eller slurvet bruk av båten kan denne inndras av utleier uten at dette fører til refusjon av penger.
 


 
 
 

Hent veibeskrivelse / Get Directions

Lat=70.26957 , Lon=22.11605

 

Oddvar Mobil: +47 917 00018

                 
© LightWeb